Insecten vrije overkappingen

Rovero levert hallen die speciaal bedoeld zijn insecten buiten de deur te houden. Voor kwetsbare teelten waarin insecten absoluut ongewenst zijn, levert Rovero vele soorten hoogwaardig en nauwkeurig geweven insectendicht doek.

Voor wie?
Voor telers van uitgangs- of vermeerderingsmateriaal zoals zaden, pootaardappelen, bolgewassen en aardbeienplanten is deze insectenhal een uitkomst. Ook bij milieuvriendelijke teelten wordt de hal veel ingezet.

Hoe is de constructie?
De lage gaashal is geschikt als snel verplaatsbare, tijdelijke constructie voor vollegrondsteelten. Het is mogelijk het dak uit te voeren met folie en de zijwanden met insectengaas. We bieden een ruime keuze in insectendicht doek, met verschillende maaswijdtes en wevingen.